GÖREV TANIMI

 1. GÖREV ADI

GÜVENLİK MÜDÜRÜ

 1. GÖREV KAPSAMI

        Güvenlik Müdürlüğü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 5188 sayılı Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliği ve Üniversitemizin Güvenlik Yönergesine göre bünyesinde kurulu Üniversite mensuplarının günlük çalışma süreleri boyunca can ve mal güvenliğinin sağlanması, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin konulan kurallara uymalarının sağlanması ve Üniversiteye ait yerleşkeler bina, bahçe ve alanlar ile her türlü taşıt, malzeme ve ekipmanın kesintisiz korunmasının ve güvenliğinin sağlanması ve bu bağlamda görev yapan personelin görev alanı sayılan bütün birimlerini kapsar.

 1.   GÖREV DETAYI
 • İlgili Mevzuata uygun olarak Güvenlik Hizmetlerini yürütmek ve ilgili yazışmaları yapmak.
 • Görev alanı içerisinde işlenecek olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine iletmek, genel kolluk kuvvetlerinin intikaline kadar sanıkların yakalanması ve suç delillerini korumak için gerekli tedbirleri almak.
 • Emniyetle koordineyi sağlamak.
 • Güvenlik Görevlileri kıyafet ve teçhizatlarıyla  nöbet talimatına uygun şekilde görevini  icra etmek.
 • Güvenlik Görevlilerinin nöbet cetvellerini aylık olarak tanzim ederek ilgililere bildirmek ve nöbet kontrolünü yapmak
 • Yerleşkeye giriş ve çıkışları denetim altında tutmak, binaların iç ve dış emniyeti sağlamak, araçların plakasını ve kimliğini güvenlik görevlisi aracılığıyla kontrol etmek ve deftere kaydetmek.
 • Kampus içerisinde düzenli devriye hizmeti yaparak maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek durumları önlemek.
 • Görev esnasında içerden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlık, yangın ve sabotajlara karşı vb…. eylemlere karşı duyarlı olmak ve bu sebeple gerektiğinde dedektörler ile üst araması yapmak.
 • Milli Bayramlar, spor karşılaşmaları, bahar şenlikleri, açılış törenleri ve mezuniyet törenleri gibi önemli günlerde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
 • Güvenlik teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak,  üniversitede kullanılan  güvenlik teknolojilerini  yeni gelişmelere sürekli  uygunlaştırmak ve personeli bu konuda yetiştirmek.
 • Binaların tüm girişlerinde, yönetimce verilen yetki ve talimatlar doğrultusunda denetimde bulunmak ve bu konularda ilgili birimlere bilgi aktarmak.
 • Kampus alanını amacı dışında ve uygun olmayanlarca kullanılmasını, binaların ve eşyaların tahrip edilmesini, kirletilmesini engellemek.
 • Kampus alanı ve park yerlerine uygunsuz park etmeye çalışan araçlara engel olmak,  trafik düzenini sağlamak.
 • Gerekli personelin ve öğrencilerin yönetimin belirlediği nizama uygun hareket edip etmediklerini gözlemek ve kontrol etmek, aksi halleri yönetime bildirmek.
 • Yukarıda belirtilen konularda ilk müdahalede bulunmak insan ve çevre emniyetini almak.
 • Yukarıda belirtilen konularda ilgili mercilere bilgi aktarmak, detaylı bilgileri içeren tutanak ve raporları düzenlemek.
 1. BİRİM SORUMLUSU (AMİRİ)
 • Lisans mezunu olmak.
 • Koruma ve Güvenlik  konularında bilgi, deneyim ve sertifikasyon sahibi olmak.
 • Liderlik vasıflarına sahip olmak.
 • Bilişim araçlarını iyi kullanmak.
 • İş disiplinine sahip olmak.
 • Emeğe saygılı ve adaletli olmak
 • Halkla ilişkileri güçlü ve İnsan Haklarına saygılı olmak.
 • Çözüm üretmek.
 • Değişime açık birisi olmak.
 1.   BİRİM MEMURU
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.
 • Lise mezunu olmak.
 • Koruma ve Güvenlik konularında bilgi, deneyimli olmak.
 • İletişimi güçlü olmak.
 • Çözüm üreterek yasal mevzuata uygun hareket etmek.
 • Konusunun gerektiği bilişim araçlarını iyi kullanmak.
 • İnsan Haklarına saygılı olmak.

Güvenlik Hizmeti sürekli işçi kadrosunda bulunan personel içinde aynı şartlar geçerlidir.

 1.   SORUMLULUK

Genel Sekreterlik Makamına birinci derecede sorumludur.